Ayrıldığınız Sevgilinizi Geri Döndürmek için Büyü

Geri Getirme Büyüsü yapılışı hakkında bilgiler:Arabi ayın ilk çarşamba gecesi yatsı namazından sonrasında eğer celbi mubabbet ve telifi beyin için okunuyorsa gene bir Arabi ayın dördüncü günü yatsıdan sonrasında kırk, bir tane iri tuz, veya nohut ve veya da damla günlük alıp önüne koy. Sonrasında sol elinle yerden bir tane alarak üstüne aşağıda yazılı daveti bir kere oku ve okuduğun taneyi yere bırakmadan avucunda muhafaza et. Sonrasında yerden ikinci taneyi gene sol elinle alıp onun da üstüne daveti bir kere okuduktan sonrasında onu da avucunda bırak ve bu suretle kırk bir adedi tamamla. Okuma esnasında yavaş yavaş aslibent buhuru yak. Bundan sonrasında sol avucunda birikmiş olan taneleri harlı bir ateşe at ve yanma bitinceye kadar: Yâ Rabbi! Bu taneler iyi mi yanıyor ise filan kimse de benim içiıı yada fıîan kimse için öyleki yanıp tutuşsun, aşkımdan yada aşkından deli divane olsun, sabır ve tahammülü kalmasın, her an bikarar olsun, yemesin, içmesin, uyumasın” diye yakarma edersin.
Geri Getirme Büyüsü nün Okunacak duası:

Bismillâhil azıyım ve billâhil azız Izâ zülziletil erdu zilzâlehâ Eynemâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü cemiy’an hubbû vedudün ecib yâ müctbe yâ rukyâil Sahhırli kalbi filânete bintı filânete ilâ mehabbeti filân ibni filânete ve ahracetii erdu eskâlehâ Eynemâ tekûnû ye’tikümüllâhü cemiy’an hubhün vedûdün ecib yâ mücîb Yâ sefkâil Ve yâ meytatarûn sahhır lî kalbi filân ibni filânete ilâ mehabbeti filânete binti filânete ve kâlel inşâ nü mâ lehâ eynemâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü cemiy’an hubbun vedûd Ecib yâ mücîb yâ cebrâil alev his seldim ve yâ seyyid meytatarûn sahhır lî kalbi filânete bin tu filânete ilâ mehabbeti filân ibni filânete vevmeizin tuh ad d isti ahbâraha eynemâ tekûnû ye’iikümûllâhu cemiy’an hubbun vedûd Ecib yâ mücîb yâ mîkâîl aleyh is selâmü ve yâ tarniyâil sahhır lî kalbi filânete bintü filânete ilâ mehabbeti filân ibni filânete bi enne rabbeke evha lehâ eynemâ tekûnû ye’ti btkülüilahü cemiy’an hubbun vedûd Ecib yâ mücîb yâ İsrafil aleyhıs selâm ve yâ tarğayâil sahhır lî kalbi filânete bin ti filânete ilâ mehabbeti fliân ibni filânete vevmeizin vasdürun nâsû eş t áten li yerav a’mâ leh um fe men ya’mel miskâle zerratin fanatik verah Ve men ya’mel miskâle zerratin serran verah Eynemâ tekûnû ye’ti bikümüllâhü cemiy’an hubbun vedûd Ecib yâ mücîb yâ azrâil alevli is slm ve yâ hatmchtalyakyâil sahhır lî kalbi filânete bintı filânete ilâ mehabbeti fıtân ibni filânete bi hürmeti seyyıdinâ ve nebiyyinâ muhammedîn sallellâhü aleyhi ve selteme ve bi hürmeti alİyyin ve fâtımete ve kasenin ve hüseynin ve bi hürmeti yühıbbûnehüm ke hubbillâhi vellezîne ânı en u eşeddu hnbben lillâh yâ vedûd yâ vedûd yâ vedûd yâ câmiu yâ alımü yâ halîmü yâ aliyyü yâ vciıyyü yâ ehadii yâ saınedü yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû küfuven ehad ılıdarû filânete binti filânete ti hâzel makam.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın