BÜYÜ NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Büyü Nedir? Bir öteki adıyla da sihir olarak malum ezoterik bir ilim alanıdır. Büyü, kendi içinde ritüeller, yöntemler ve fazlaca yönlü metotlar barındıran bir ilimdir. Sihrin başarı göstermiş, güvenli ve doğru bir halde uygulanması işlemini gerçekleştiren kişilere medyum ya da hoca denir. Büyü, tabiat ananın en yetkin güçlerinden ve kuvvetlerinden faydalanarak dünyayı, insanları, çevreyi, aileyi tesir altına almaya yarayan bir ilimdir. Büyü yaptırmak isteyen kişinin, büyü yaptırma işlemini bu işte uzmanlaşmış ustalara bırakması gerekir. Bunun sebebi ise oluşabilecek herhangi bir soruna karşı tedbir almak, daha net ve kati tesirli sonuçlar elde etmektir. Öteki alemlerle iletişime geçerken yaşanabilecek negatif şeyleri engellemek içindir. Büyü dünya üstünde derhal her yerde uygulanmaktadır. kültürden kültüre, toplumdan topluma, inanıştan inanışa farklılık gösteren büyü şekilleri ve ritüelleri vardır. Fakat tüm bu farklı olan şeylerle beraber genel olarak tüm büyü çeşitlerinin uygulama biçimi aynıdır. Dünyanın haiz olmuş olduğu enerji kullanılarak büyüler hazırlanmış olur ve oluşturulmuş olan bu büyüler kişilerin üstünde bir tesir yaratır. Büyüye gereksinim duyan kişiler unlumedyum.com sitesi üstünden güvenilir ilimlere hakim medyum hocamızla iletişime geçebilir ve talep etmiş olduğu hizmeti alabilir

BÜYÜ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Büyü çeşitlerinden özetlemek gerekirse anlatmak gerekirse genel olarak büyüler 5’e ayrılmaktadır;
Sempatik büyü
Ak büyü
Kara büyü
Etken büyü ve
Eylemsiz büyüdür. Bu büyüler arasından ilki olan sempatik büyü ise kendi içinde; öykünmek büyüsü ve temas büyüsü olmak suretiyle ikiye ayrılır. Öykünmek büyüsü, neredeyse tüm toplumlarda rastlanan ve uzun senelerden beri uygulanan bir büyü çeşididir. Hoşlanılmayan kişiden zarar görmemek adına meydana getirilen bir büyüdür. Bu sihrin yapımı esnasında kişinin fotoğrafı ya da çamurdan yapılmış bir sembolü kullanılır. Sempatik büyü çeşitlerinden ikincisi olan Temas büyüsü ise temas içinde olunan ya da yan yana bulunmayı amaçlayan durumlar için kullanılan bir büyü çeşididir.
Etken büyü, hakimiyetin güçlenmesiyle psişik mecralarda yaşama biçimine haiz olmayı ve bunun için yakarış, ah etme ya da bazı büyü şekilleri bilmeyi gerektiren büyü şekline verilen isimdir. Eylemsiz büyü ise zararı dokunan, fena ve negatif dış tesirleri uzaklaştırmayı ve bunların zararlarından korunmayı amaçlayan bir müdafa büyüsüdür.
Öteki büyü çeşitlerinden olan, ak büyü ise büyü icra eden şahıs ve büyü yaptıran şahıs için hayırlı sonuçlar elde ettirebilecek bir büyüdür. Bu sihrin hedefi; insanların, toplumların, ailelerin iyi olması, refah içinde yaşaması, organik afetlerin önlenmesi benzer biçimde güzel niyetleri gerçekleştirmektir. Akbüyüler din adamlarının yardımıyla, yakarış ve kurban ile yapılır. Bu büyüyü yapmayı hepimiz kabul edemez ya da hepimiz yapması imkansız.
Kara büyü, fena niyetli ve art niyetli bir büyü çeşididir. Ak sihrin tersine bir halde kara büyüde hem insan sağlığı açısından hem maddi açıdan hem hayvanlar, bitkiler açısından çıkar ve çıkar gözeten büyü çeşididir. Bu büyüyü icra eden kimseler, eski yıllarda ateşler içinde yakılarak cezalandırılırdı. Kara büyü yapımına yardımı dokunan kimseler ise ağır işkencelerle yaşam boyu hapis cezalarına çarptırılırdı. Kara sihrin yapılması hiçbir toplumda hiçbir vakit hoş karşılanmamıştır. Kara büyüde en sık uygulanan büyüler;
dil bağlama büyüsü
uyku bağlama büyüsü
erkekliği bağlama büyüsüdür.

Değişik hocalar tarafınca değişik yöntemlerle geliştirilmeye açık olan bu büyü çeşitlerini size en yakın bulduğunuz yöntemlerle hayata geçirtebilirsiniz. Her sihrin kendi içinde fazlaca fazla detaya haiz olduğu unutulmamalıdır. Unlumedyum.com sitesi üstünden hizmet vermekte olan Türkiye’nin en güvenilir ve en tecrübeli hocasından destek alarak büyü işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Rate this post
Yorum yapın