“CİN”İN YANMASI

Cin’in yanması nedir ve iyi mi olur cin yanması hakkında bilinmeyen bir oldukça detayı sizlere aktaracağız ; İnsan beyninin ürettiği dalga türleri ile beynin bu yoldaki geniş faaliyetleri hakkında detaylı data “Beyin” ve “Zikir” bölümlerinde mevcuttur.
İşte insan bir kelimeyi ve kelime grubunu sürekli olarak okumuş olduğu süre, yaymış olduğu bu elektromanyetik dalgalar sanki bir gizyazı şekline sokmaktadır ki; bu şekilde de o gizyazı ile en yakın yapıdaki bir CİN ile yazışma kurmuş olmaktadır.

İşte bu yazışma neticesinde o gizyazı durumundaki elektromanyetik dalgalar, kendisine en yakın yapıdaki CİNE tesir etmekte ve iyi düzenlenebildiği süre, onu istenilen şeyi halletmeye mecburi kılmaktadır.

Eskilerin deyimiyle, şahıs bu duaya devam eder de, buna karşın CİN o emri yerine getirmezse, o takdirde CİN yanmaktadır!.

Şimdi de bu sözün mânâsını açıklayalım:
Evet insanoğlunun özelliği olan bir kelime yada kelime grubuna belirli oranda devam etmesi sonunda,beyin vasıtasıyla yaymış olduğu elektromanyetik dalgalar, o dalga boyuna uygun yapıdaki CİNNİ istenilen şeyi halletmeye mecburi bırakıyor; yapmaması hâlinde ise, o kişinin o duaya yada kelime grubuna devamı hâlinde yaymış olduğu elektromanyetik güç; yapısı ilkin de anlattığımız şeklinde bazı ışınlardan yapılmış olan CİNnin tahribine yâni kaba bir tâbirle yanmasına yol açmaktadır.

Güçlü bir radyo istasyonunun yapmış olduğu gösterim, zayıf bir radyo istasyonunun yayınını bozuyorsa; insanoğlunun korunma amaçlı yapmış olduğu zikir ve dualarda da, onun beyninden yayılan dalgalar cinlerin yapısına zarar vermekte ve onları uzaklaşmak zorunda bırakmaktadır. Uzaklaşmadıkları takdirde bu beyindalgaları onların ölümüne dahi yolaçmaktadır; ki bu vaka “cinleri yakma” olarak tanımlanmaktadır.
Bu sebeple CİNler, belirli bir çalışmaya devam ederek kendisini yakıcı elektromanyetik dalgalar yayabilecek güçteki kimselerin emri altına girmek zorunda kalmakta; ister istemez “BÜYÜ” dediğimiz, onların emirlerini yerine getirme işine tâbi olmaktadırlar!.

Bundan önceki yazımız olan Büyü’nün Bozulması başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın

Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Duası Aşk Duası Aşk Büyüsü Aşık Etme Duası