Cinlerle İletişime Geçen Medyumlar

Cinlerle İletişime Geçen Medyumlar

Cinlerle iletişime geçen medyumlar toplumun genelinde iyi gözle bakılmasa da aslen iyi ameller için hizmet veren medyumlar olabilirler. Cinlerle medyumlar arasındaki ilişki, birçok değişik kültür ve inanç sistemine bakılırsa değişen bir mevzudur. Bazı toplumlarda cinler, insanlarla direkt etkileşime girebilen varlıklar olarak görülürken, öteki toplumlarda ise bu varlıkların gerçekliği tamamen reddedilir.

Bu yüzden, cinlerle medyumlar arasındaki ilişki, kültürler ve inanç sistemleri içinde büyük farklılıklar izah edebilir. İslam dininde, cinlerin varlığı kabul edilir ve medyumların cinlerle yazışma kurabilmesi mümkündür. Sadece İslam dini, medyumların cinlerle yazışma kurmasını yasaklamıştır. Bu yüzden, İslam toplumlarında medyumların cinlerle ilişkisi oldukça nadirdir.

Cinlerle İletişime Geçen MedyumlarCinlerle İletişime Geçen MedyumlarPin
Cinlerle İletişime Geçen Medyumlar

Cinlerle İletişime Geçilmesi İnancı

Hinduizm ve Budizm şeklinde bazı Doğu dinlerinde, cinlerin varlığına inanılır ve medyumlar cinlerle yazışma kurabilirler. Bu inanç sistemlerinde, cinler çoğu zaman fena niyetli varlıklar olarak görülür ve medyumlar, cinlerin fena etkilerini ortadan kaldırmak için çalışırlar. Genel anlamda büyü bozma ya da büyü yapmak maksadıyla bu yazışma kanalı tercih edilir ve bu yöntemde ruhani varlıklardan yardım elde edilir.

Batı toplumlarında, medyumlar ve cinler arasındaki ilişki çoğu zaman mistik yada paranormal vakalarla ilişkilendirilir. Bu toplumlarda, medyumlar çoğu zaman cinlerle yazışma kurabilen kişiler olarak görülür ve bazıları, cinlerle beraber emek vererek insanların sorunlarını çözmeye çalışırlar. Normal olarak bu iletişime inanmayan toplumlar da vardır. Peki bu inanca inananlar için cinlerle iletişime geçen medyumlar neyi hedefler ve iyi mi bir ilişki kurarlar?

 

Cinler ve Medyum Arasındaki İlişki

Sadece cinlerle medyumlar arasındaki ilişki, bazı toplumlarda da oldukça tartışmalıdır. Bazı insanoğlu, medyumların cinlerle yazışma kurmalarının tehlikeli olduğuna inanır ve bu tür etkileşimlerin fena sonuçlara yol açabileceğini savunurlar. Netice olarak, cinlerle medyumlar arasındaki ilişki, kültürel ve dini inançların farklılıklarına bağlı olarak değişebilir. Bazı toplumlarda cinlerin varlığına inanılırken, öteki toplumlarda ise cinler tamamen reddedilir.

Medyumların cinlerle yazışma kurmaları, bazı inanç sistemlerinde kabul edilebilirken, diğerlerinde yasaklanmıştır. Temel amaç olarak cinlerle iletişime geçen medyumlar, çoğu zaman insanların sorunlarını çözmek, hastalıkları iyileştirmek yada geleceği öngörmek şeklinde mevzularda destek olmak için çalışırlar.

Rate this post
Yorum yapın

Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Duası Aşk Duası Aşk Büyüsü Aşık Etme Duası