Çok Sevdiğim Birini Kendime Nasıl Bağlarım?

Eski sevgiliniz nerde olursa olsun size ne kadar uzakta olursa olsun sizi arayıp sizi düşünmesini sağlamak için bugün sizler ile paylaşıcağımz yakarma adım adım uygulayabilirsiniz.Bu yakarma halk içinde derhal arasın duası olarakta geçer.Peki hakikaten yakarma etkili etkili oluyorsa iyi mi oluyor… Yakarış kısa bir sürede tesirini görmeniz mümkün değildir.Uzun süre bilhassa arabi ayının ilk iki cuma günü ne olursa olsun okumanız gereklidir.Bilhassa Mısır’da bir oldukça hoca tarafınca okunan ve uygulanan bu yakarma’nın tesiri ilk olarak şöyleki görürsünüz.Sevdiğiniz kişinin şuur altına girerek sevgiliniz geceleri sık sık sizi rüyanızda aşk celb ile görür ve size karşı özlemi artarak sizin ile yeniden iletişime geçmek isteyecektir. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş şehevâti minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “Sevgilinin Adı ” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid dünya, vallahü indehu husnül meâb* Kirâmen kâtibine ya’lemûne mâ tef-alûn* Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi fanatik, bil aceli ve sür-ah*

Çok Sevdiğim Birini Kendime Nasıl Bağlarım?Pin

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın

Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Duası Aşk Duası Aşk Büyüsü Aşık Etme Duası