Dert ve Sıkıntılardan Kurtulma Duası

İnsanoğlu olduğumuz için başımıza ne süre ne geleceğini öncesinde bilemeyiz. Hayatımızda oluşan bazı sıkıntılar olabiliyor. Bunlardan kurtulup refaha ermek adına okunan yada meydana getirilen bir oldukça uygulamalar vardır. Örnek verecek olursak; (Yâ Tanrı-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Tanrı-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Tanrı-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)(22) (Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.) (23) Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır” “Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.” “La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır” “Sıkıntıya düşen yada borçlanan, bin kere “La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.” “Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!” “Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer kez oku! Bunlar, tüm belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.” “Bir kimse, sıkıntılı zamanında on kez, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.” İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 kez La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonrasında yüz kez Salevat-ı şerife getirirdi.

Dert ve Sıkıntılardan Kurtulma DuasıPin

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın

Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Duası Aşk Duası Aşk Büyüsü Aşık Etme Duası