Eşim bana tekrar bağlansın diye dua

Eşimin bana tekrardan bağlanması için yapılacak dualar neler sizlere bu mevzuda bilgiler vereceğiz ; Eşinizi bağlamak için okunacak yakarma ve vefk emek harcamaları ile nerde olursanız olun eşiniz oldukca ötelerde olması durumunda bile sürekli olarak sizi düşünüp size ilgi duyması mümkündür.Bu uygulama için eşinizin bulunmuş olduğu apartman,ev yada bina nerde olursa olsun uzun süre oturmuş olduğu yerden bir avuç toprak alınır  ayeti celileyi 10 kere okuyup bağlanması istenen şahsın evinin
etrafına bir serper ise, o yerden geçecek olan istenen şahıs,iyi olmayan huylarından vazgeçer…

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahümme innî es’elüke bienneke entellahü fî hakaiki mahdit tahkiki ve es’elüke bi enneke entellahü alâ külli halin min ahvalil haddi vet-ta’dili ve bienneke entellahul mukaddesi bihasaisil ahadiyyeti ves-samadiyyeti aniz-zıddı. Ven-neddi ven-nakdi vez-zahri ve bi enneke, entellahüllezî leyse kemis-lihi şey’ün “Eşinizin Adı” ve “Sizin Adınız hüves-semi’ul basir. Es’elüke en tüsalliye ve tüsellim alâ seyyidina muhammedin ve alâ âli muhammed ve alâ külli men ahabbe muhammeden ve en takdiye havaicl mimma yekûnu lî fıhi hayrüd-dünya vel ahiretü mahfufen bir-riayeti mahfuzanminel âfati bihassaisil ğâyati yâ avaden bil hayrati yâ men hüve fil hakikati ehlüt-takva ve ehlil mağfireti vel hasanati. Allahümme inneha meseleti lihadimi ızzun rububiyyetüke bi izhari meseletihi fe inneke ente allamûl guyub ve müşahidu hakıkatihit-talibi kiyle mübay-eretuheil matlubi. Feni’ammiha bi cemilil hatimetî yâ hayrül matlubi ve sallallahü alâ seyyidina muhammedin tabibil kulubi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

 

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın