EVLİ BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI

Duaların gücü hepimiz tarafınca kabul edilir. Bir şeyin Tanrı’tan istenmesinin en güvenli ve tek yolu duadır. Uygun bir üslupla ve kalple meydana getirilen her yakarış kabul edilir. Fakat duada istenilen şeylerin dinen de caiz olması gerekiyor. Refah, mutluluk, sulh, sıhhat benzer biçimde onlarca yakarış yapılabiliyor. Tanrı’tan yakarış ile istenilecek isteklerden biri de uygun bir aşk olabilir. Fakat istenilen aşk dinen de uygun olması gerekiyor.

Oldukca Tesirli Aşık Etme Duası

Sevdiğiniz istediğiniz kişiyi kendinize aşık etmek istiyorsanız aşık etme duasını doğru bir halde okumanız gerekir. Bu yakarış şöyledir;
Bismillahirrahmanirrahiym. Tanrı ummec’alli minem rı haze fera cen ve mah racen inneke alakulli şey’in kadiyr.Allahumme rabbe ıbrahiy me ve musa ve rabbe ıshaka ve yakube ve iysa ve rabba cebraiyle ve mikaile ve israfiyle, azraiyle ve mun zilet tavrate vel’incıyle vez zebure vel fürkan elazıymi erinı fi manami matera li fiyhıl hayre vel’aserat.
Bu duayı ve tılsımlı sözleri okuyarak sevdiğiniz istediğiniz şahıs size aşık olacaktır. Fakat işinde yeterli sahibi kişilerden destek alınmasında yarar vardır. Onlar tılsımlı sözcükler ve duayla istediğiniz kişiyi aşık edeceklerdir.

Süratli Aşık Etme Duası

Dualar insanların kalplerinde bulunan istekleri kelimelere dökerek istemesidir. Duada kalben isteme oldukça önemlidir. Aşk duasında da bazı duaların tesirine bakılırsa süratli yada yavaş bir halde gerçekleşme yaşanabilir. Süratli bir halde kabul edilen aşk duasından biri de şudur;
Yâvedûdü yâvedûdü yâvedûdü yâzel arşil mecîdi yâmübdiü yâmüıydü yâ fe’âlün limâ yürîdü es’elüke bi nûri vec hikellezî lâmele erkâne arşi ke vees’e lüke bi kudrat ikel letî kadd ertebihâ alâ halkıke ve bi rahmet ikelletî vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente eğısnî yâmugıy sü eğisnî yâ mü gıysü eğisnî yâmugıys.
Bu yakarış abdeslti bir halde 40 kere okunmalıdır.

Deli Benzer biçimde Aşık Etme Duası

Kişiler istedikleri kişilerin onlara deliler benzer biçimde âşık olmalarını isterler. Onları sevmeleri ve her istediklerini yapılmasını isterler. Hele ki eşler şu demek oluyor ki hanımefendiler eşinden kıymet görüp sevilip aşık olmasını eşinin ister. Bunun için kişiler medyum hocalardan yardım alırlar. Eşleri, sevgilileri ve platonik aşk yaşamak isteyen kişileri tabiat dışı varlıklarla irtibata geçip yakarış okuyarak deli benzer biçimde aşık ederler.

Evli Birini Kendine Aşık Etme DuasıPin

Evli Bayanı Aşık Etme Duası

Duaların kabul olması için dinen caiz olan bir yakarış olmalıdır. Evli bir bayan boşanmadıkça başka birine aşık olması imkansız. Ve bu yakarış ile istenemez. Dinen yasaklanan ve toplumca da doğru bulunmayan bu tür dualar yapılmamalıdır.

Evli Erkeği Aşık Etme Duası

Dualar Tanrı ile kul içinde geçen hususi bir durumdur. Tanrı her insanın kalbini biliyor. İnsanlar da dualar vasıtası ile Tanrı’a yaklaşıyorlar. Fakat istenmemesi ihtiyaç duyulan bir yakarış Tanrı’a yaklaştırmaktan ziyade uzaklaştırır. Bu tür negatif dualardan kaçınmak gerekiyor.

24 Saatte Aşık Etme Duası

Duaların süratli bir halde kabul olmasının en büyük sebebi dinen uygun olan duaların okunmasıdır. Bu biçim dualar oldukça süratli bir halde kabul edilir. Doğal olarak kalben de istemek gerekiyor. Aşık etme duası da süratli bir halde kabul olunması için kalben ve samimi duygularla istenmelidir. Bu tür dualarda 24 saat benzer biçimde kısa bir süre içinde bile kabul edilebilir.

Körkütük Aşık Etme Duası

Körkütük aşık olmak aşkı iliklerine kadar yaşamak anlamına gelir. Bu tür aşık etme duası da bulunur. Fakat bu talep için günlerce yakarış etmek gerekiyor. Her akşam abdestli olarak kalben tesirli aşık etme duası 100 kere okunmalıdır. Bu süreç minimum yedi gün sürmelidir.

Acele Tesir Eden Aşık Etme Duası

Dualar isteklere bakılırsa değişik şekillerde yapılır. Aşık etme duası benzer biçimde bir şeyin acele bir halde gerçekleşmesini istiyorsanız tesirli bir yakarış okumalısınız. Bilhassa duaların içinde kendi isminizi ve aşık olmasını istediğiniz kişinin adını zikretmeniz duanın samimiyetini gösterir ve süratli bir halde kabul edilmesine sebep olur.

Kendine Aşık Etmek İçin Hangi Yakarma

Birini kendinize aşık ettirmek istiyorsanız gene isme hususi yakarış etmeniz gerekiyor. Bu dualar edilirken Esmaül Hüsma okunmalıdır. Aralarına soğukluk giren eşlerin ve sevgililerin daha sık yapmış olduğu bu yakarış samimi duygularla yapılmalıdır. Bu dualar edilirken kimi zaman derhal kabul edilmeyebilir. Onun için bu dualar sık sık yine etmeli ve umutsuzluğa kapılmamalısınız.

En Tesirli Aşk Duası

İstediğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için aşık etme duası okumanız gerekir. Bu duayı okuduğunuzda aşık olduğunuz şahıs size deli benzer biçimde aşık olacaktır. Bu yakarış şöyledir;
Veddua vallleyli iza saca. Mave ddeake rabbuke ve ma kala velelahıratu elem yacidke yetıy me feava ve vece deke dal len fehada ve vece daka dal len fe heda vevece dake aiılan feağna femmel yetıy me fela tak har .
Bu yakarış 7 kere okunması gerekir. Bunun içinde medyum hocalardan destek alınması gerekir. Onlar havas ilimlerine haiz olduklarından şahıs anında aşık olacaktır. Okuyacakları yakarış ve tılsımlı sözler en etkili sözlerdir.

İmkansız Birini Kendine Aşık Etme Duası

İmkansız bir aşkın gerçekleşmesini istiyorsanız devamlı yakarış etmelisiniz. Duaların açamayacağı kapının olmadığı inancı ile ve umutla yakarış etmelisiniz. Bu dualar derhal kabul olmasa bile bigün kabul olacak umudunu taşımalısınız. Duaların kabulü Tanrı’ın elinde olan bir şeydir. Bizlere düşen yakarış edip beklemek. Kabul edilmesi takdiri ilahidir.

Evli birini kendine aşık etme duası edilirken dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan bazı noktalar vardır. Bu noktalara itina gösterilmesi halinde duanın kabul görmesi kısa zamanda gerçekleşir. Peşinden istenen şahıs aşık edilmiş olur.

EVLİ BİRİNİ AŞIK EDEN DUA

Evli birini kendine aşık etme duası okunmadan ilkin ne olursa olsun yapılması koşul olan hususlar bulunur. Yakarma okunmadan ilkin abdest alınmalıdır. Alınan abdest gusül abdesti olmalıdır. Tüm gövde kirden arındırılmalıdır. Peşinden ruhsal bir halde arınma sağlamak için niyet edilir. Niyetten sonrasında şükür namazı kılmak tavsiye edilir. Namazlar 2 ya da 4 rekat olacak şekilde kılınır. Evli birini kendine aşık etme duası oldukça etkili bir duadır. Bu duanın edilmesi için en uygun vakit dilimi Cuma günüdür. Cuma günü, sabah namazının peşinden sonrasında, niyetler düzgünce edilmelidir. Peşinden yakarış okunmaya başlanabilir.

Evli birini kendine aşık etme duası şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ kir fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Işık sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

 

 

EVLİ BİRİ NASIL AŞIK EDİLİR?

Evli birini kendine aşık etme duası ile bu işlem gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte bazı adımların uygulanması da etkili olacaktır. Tüm adımların eksiksiz ve doğru bir halde uygulanmasıyla evli biri aşık edilebilir. Evli birini kendine aşık etmek için öncelikli olarak; o kişinin fotoğrafının temin edilmesi gereklidir. Fotoğraf temin edildikten sonrasında kendi fotoğrafınızla bir araya getirilmelidir. Bir araya getirilen fotoğrafların üstüne tam kez “Ya Vedud” esması okunmalıdır. Peşinden fotoğrafların üstüne niyet edilir, üflenir.

Son bir kez evli birini aşık eden yakarış okunması mümkün. Böylece bu içsel emek harcama tamamlanmış olur. Kısa süre içinde istenen neticeleri elde edecektir.

EVLİ BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI SALAT-I NARİYE

Evli birini kendine aşık etmek için okunan dualar içinde Salat- Nariye’de bulunmaktadır. Bu duanın kesinlikle abdestli bir halde okunması uygundur. İstenilen kişinin adını de niyet içinde kullanılmalıdır.

Evli birini aşık etmek için okunan Salat- Nariye duası şu şekildedir:

Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.

 

EVLİ ERKEĞİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI

Evli adamın aşık edilmesi için okunması ihtiyaç duyulan dualar bulunur. Kesinlikle samimi ve içten bir halde okunmalıdır.

İstenilen sayıda okunması gerekir. Bu duanın tam 99 kez kalpten okunması tavsiye edilir.

Evli erkeği aşık etmek için yakarış şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ kir fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Kalbe ve bedene ve cemia cevariha. Allahümme sehhirli kalbe bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe ala mehabbete. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe bi muhabbeti bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

 

Evli birini kendine aşık etme duası, evli bayanı kendine aşık etme duası, evli erkeği aşık etme duası sitemiz üstünde mevcuttur. Türkiye’nin en güvenilir ve en ismail medyum hocasına sitemiz üstünden ulaşarak istediğiniz tüm mevzularda detaylı informasyon edinebilirsiniz.

 

 

Rate this post
Yorum yapın