GİDEN KADINI EVİNE DÖNDÜRME DUASI

Adamların bayanı geri döndürmek için etmiş olduğu dualar içinde yer alır. Giden bayanı evine döndürme duası muntazam ve samimi okumuş olduğu sürece etkili olan dualardandır. Bu yakarma yardımıyla ayrılıklar giderilir. Giden bayanı evine döndürme duasında dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan bazı noktalar vardır.

 

Giden bayanı evine döndürme duası, erkekler tarafınca sevdiklerinin kendilerine dönmesini sağlamak için yapılır. Bunun için uygulanması lüzumlu olan bazı adımlar vardır. Bu adımlar tam ve muntazam bir halde hayata geçirilmelidir. Adamın bayanı eve döndürmesi için yapması gerekenler şu şekildedir:

 

Öncelikli olarak, geri dönmesi istenen kadının hakkında iyi niyetli olmak şarttır. Döndükten sonrasında şer hareketler içinde karşılanacaksa bu yakarma tesir etmez. Bu sebeple niyet oldukca önemlidir.

 

Arkasından 7 kez Felak, 7 kez Nas, 7 kez Ayet el Kursi okunmalıdır.

 

Surelerin muntazam okunmasının arkasından tam 7 değişik renkte ip alınmalıdır. Bunların üstüne tam 1006 kez “Ya Vedud” esması okunması mümkün. Ya vedud esması oldukça mühim esmalardandır.

 

Esma okunduktan 7 gün sonrasında bir tane kuru incir temin edilir.

 

Kuru incirin orta kısmına delik açılır. Bu delikten, daha ilkin okunan ipler geçirilir.

 

İncir bu şekilde evin balkonuna ya da kapısına asılmalıdır.

 

Bunların eksiksiz ve temiz niyetle yapılmasıyla beraber hanım geri dönecektir.

 

 

GİDEN KADINI GERİ DÖNDÜREN DUA

 

Adamların eşlerini eve döndürmek için tercih ettikleri bir duadır. Bu dualar mümkünse bir hocadan yardım alınarak okunmalıdır. Hocanın yönlendirmeleriyle istenen sayıda ve beliritilen süre dilimlerinde okunması daha hayırlı sonuçlar yaratacaktır.

Bu dualarla birlikte evlilikteki problemler giderilir.

 

Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru berruke vel bahru bahruke vel ıbâdü ıbâdüke lâ ilâhe illâ ente sübhâneke eselüke allâhümme bi nûri celâlike ve azîmi sultânike en tecalel büldâne vel müdüne vel kurâ dayyikati alâ hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete allâhümmecal aleyhid dünyâ edıkı min halkıhil hâtemi alel esbeı ve nüfiha fis sûri fecema’nâhüm ceman allâhümme hayyır fülân ibni fülânete hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete kemâ hayyıral cemelü fî aklihi vet tayru fî vikrihi vel veledi alâ mehabeti ümmihi hattâ yercia ilâ beytihâ ve mekânihellezî harace ve nüfiha fis sûri fe izâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû yâ veylenâ men beesenâ min mer kadinâ hâzâ mâ ve ader rahmânü ve sadakal mürselûn. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn.velâ tahvîhi ardun velâ tahvîhi dârun velâ mekânün hattâ yercia ilâ zevcetihi fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihâ allâhümme kemâ radedte yûsüfe alâ ya’kûbe ve kemâ radedte mûsâ ilâ ümmihi allâhümme yâ câmiaş şetâti yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fîhi rüd fülân ibni fülânete alâ fülânete binti fülânete ve ilâ mekânihellezî haraca minhü vecma’ şemlehâ bi şemlihi inneke alâ külli şeyin kadîr

 

 

Unlumedyum.com Türkiye’nin bir numaralı içsel emek verme ve büyü adresidir. Sitemizde yer edinen tüm dualar ve tüm büyüler bizzat işinin ehli medyum hocamız tarafınca hazırlanmaktadır. Içsel çalışmalarda tüm ilimlere hakim, ilim irfan sahibi hocamızla şimdiye kadar birçok insan için en hayırlı sonuçlar sağlanmıştır. %100 güvenilir ve esasına uygun olarak tüm işlemler gerçekleştirilir. Türkiye’nin en güvenilir ve en meşhur medyum hocasına sitemiz üstünden ulaşabilirsiniz.

Rate this post
Yorum yapın

Bağlama Büyüsü