Güzel Olmak için Okunacak Dua

Güzel görünmek için okunacak yakarma burada yer verilmiştir.İyi bir kul olduğunuz vakit bu yakarma okunduğunda Tanrı’ın izniyle Ebu Katade olduğu şeklinde ruhunuzun güzelliğini yüzünüze yansımasını temenni ederiz. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Ebu Katade`nin genç kalması için şöyleki yakarma lütfetti: Efleha`llahü vecheke Allahümme barik lehu fi şa`rihi ve beşerihi` Anlamı:(Tanrı yüzünün güzelliğini artısın. Tanrı`ım saçını ve vücudunu kendisi için kutsal kıl.) Ebu Katade(ra) bu duanın bereketiyle yetmiş yaşlarında vefat etmiş olduğu vakit on beş yaşlarında bir genç şeklinde gösteriyordu.

Bunun haricinde bir yakarma daha veriyorum sizler için ikisini de uygulama olarak yapabilirsiniz.

Güzel Olmak İçin Okunacak Yakarış ”Tanrı bildiğini saklamayacağına her insana öğreteceğine dair söz ve vaid almadan hiçbir bilgine informasyon vermez.” Hz. Muhammed (sav) –Yer yüzünde ne kadar hanım ve adam var ise hepsinin kalbini kendine çekmek istersen bu duayı her sabah 3 kere okumalısın. Şaşkınlıklar içinde kalacağın durumlar hasıl olur.
Bismillahirrahmanirrahim Bismillahil azizil muteze bi uluvve izzehi azizen ve küllü azizin bi izzetillah ya’tezzune ya azizü teazzeztü bi izzetike fe meni’tezze bi izzetike fehüve azizün la zülle badehü ve menitezze biduni izzetike fe hüve zel’ilün innellahe kaviyyün aziz ve innehü le kitabün azizün ve yansurekallahu narsan aziza lekad caeküm resulün min enfusiküm azizün yuhıbbınehüm ve yuhısebınehü allahümme e’izzeni fiy uyuni halkıke ve ekrimni beynehüm ve lekad kerremna beni ademe ve innehü le kuranün kerim fiy kitabin meknun la yemessehu illal mutahharun tenzilün min rabbil alemin ve elkaytü aleyke muhabbeten minni ve litusne’a ala ayni iz temşi uhtike fetekulu hel uddulüküm ala men yekfuluhü ferecaneke ila ümmüke key tekarre aynuha ve la tahzene fekatelte nefsen fe neccannake minel gammi ve fetannake fetunen asallahu en yecale beyneküm ve beynel lezine adeytüm minhüm meveddetüm vallahu kadir vallahu gafurun rahim allahümme elif beyni ve beynel halaiki küllühüm ecmain kema ellefte beyne ademe ve Havva ve kema ellefte beyne İbrahim aleyhisselam ve sara ve hacer ve kema ellefte beyne musa ve turi sina ve kema ellefte beyne seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve beyne alihi radıallahu anhüm ve ümmetihi rahimehümüllahu ve kema ellefte beyne Yusuf ve züleyha kad şeğefeha hübb ben inna leneraha fiy delalin mubin kalu tallahi tefteu tezkürü yusufe hattakune harazen ev tekune minel halikine ya temhısa ya temhısa ya meştaba ya betraşisa ya şelihusa ya meslehusa ya samedü kafiyen ahiyyen şerahiyyen azuniya asbavutin ali şeddayi ya mücliye azimil umuri la ilahe illa hüvel hayyul kayyum allahümme elkıl ülfete veş şefkate vel muhabbete fiy kulubi beni ademe ve benatı Havva ecmain hasseten (bilhassa muhabbeti istenenin adı söylenecek) kalbe ehaztü ve akadtü cevarihanu bihakkı şehidallahu ve kul huvallahu ve hasbiyallahu ela inne hizbullahi hümül galibun ve sallallahu ala seyyidina muhammedil nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve selemle teslimen kesiren ila yevmiddin velhamdülillahi rabbil alemin.

Güzel Olmak için Okunacak DuaPin

Bundan önceki yazımız olan Eşime Güzel Görünmek için Okunan Yakarış başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın

Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Duası Aşk Duası Aşk Büyüsü Aşık Etme Duası