Kadınla Erkeğin Arasında Muhabbet için Dua

Muhabbet mevzusunda muzdarip kimse aşağıdaki duayı abdestli ve ihlaslı bir halde hayırlı bir saatte miskianber mürekkebi ile temiz bir kağıda yazar. Sonrasında duanın altına ….kez “Yâ Ğanî Yâ Muğnî” adı şerifini okuyarak üstünde taşımaya devam ederse, bu yöndeki kapıları sonuna kadar kendisine açıldığı şeklinde dünyevi işleri de tamamen kolaylaşmış olur. Daha da etkili olmasını isteyen kimse her gün …. kez “Yâ Ğanî Yâ Muğnî” adı şerifini zikredip arkasından duasını da … kez okumaya devam etmelidir.
… kez okunması ihtiyaç duyulan yakarma budur:
Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhümme entel-ğaniyyü fî vahdâniyyetike biz-zâtil-münferidi, fî tenzîhin-nüûti ves-sıfâtil muğni alettahkîki fil-ezeli vel-ebedil ferdissamedi* Allâhümme innî es-elüke bi-ğınâi zâtike ve tenezzühi sıfâtike en tekşiflî an ahvâlil muhdisâti ve en tağni zâtî bit-tevhîdi ilâ zâtike ve tethir sıfâti bi-tenezzühi sıfâtike yâ ğani*
Allâhümme entel-ğaniyyü, ağneyte min şi’te min ıbâdike yâ ardıl fânî ve ağneyte men şi’te bil-bekâi bi-lezîzil meânî ağneyte ehliddünyâ bi-vücûdil mâli ve ağneyte ehlil ahreti bi-husnit-teveccühi bit-tevhîdi ileyke bin-nevâzili fil-mâli ve en-tağnîni bi-ğinâike fî külli evâni Yâ Allâh’u Yâ Âhiru, Yâ Zâhiru Yâ Bâtinu Yâ Ğaniyyu, Yâ Muğni Yâ Zül-Celâli Vel-İkrâmi, Yâ Rahmânu, Yâ Rahîm*

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın