Muhabbet Çoğaltmak için Yapılan Dualar

Bilhassa geçimsiz ailelerin evimizdeki huzurunu sağlamak, mutlu mesut bir yuvanın sıcaklığının azalmaması için meydana getirilen uygulamalardır. Nişanlılar ya da sevgililer içinde olumsuzlukların olmaması, münakaşaya yer vermemek ve çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmak maksatlıda hazırlanabilmektedir. Bu işlem için okuma meydana getirilen dualarıda bulunur.

YouTube video

Isterseniz aşağıdaki duayı muhabbet vaktinde … kere okuma yaparak niyetinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yakarış şu şekildedir:
“Allâhümme’ğfir lî hatîetî ve cehlî ve israfî fî emrî ve mâ ente a’lemu bihi minnî. Allâhümme’ğfir lî ceddî ve hezlî ve hataî ve amdî ve küllü zâlike indî. Allâhümme’ğfir lî ma kaddemtü ve mâ ahhartü ve mâ esrartü ve mâ a’lentü ve mâ ente a’lemu bihî minnî. Ente’l-mukaddimu ve ente’l-muahhiru ve ente alâ külli şey’in kadîr”.
Isterseniz sorunlarınıza çözüm için kişiye hususi hazırlanan etkili tılsım çalışmalarımızdan faydalanabilirsiniz.

YouTube video

Aşağıda yazılı yedi ayeti kerimelerden her birisini ayrı bir kağıda yazıp: her gün bir tanesini suda silip geçimsizliğe sebep olan tarafa bildirilmeden içirilirse: biiznillah aralarındaki soğukluk gider ve birbirlerine muhabbet eder ve son aşama severler,eşler arası muhabbet için ayetler:
1- Bismillahi ve mınallâhi ve ilallâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azıym*
2,- Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve kâlerkebû fîhâ bismillahi mecrahâ ve mürsâhâ* inne rabbî le gafurun rahıym*
3′ Şehidellahü ennehû lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü veülül bilimsel kaimen bil kist* lâ ilahe illâ hüvel azîzül hakîm*
4-Ve indehû mefâtihul ğaybi la ya’lemühâ illâ hû* ve ya’lemü mâ fil berri vel bahri ve mâ teskutu min verakatin illa ya’lemühâ ve lâ habbetin fî zulümâtıl erdi ve lâ ratbîn ve la yâbisin illâ fî kitâbin mubîn*
5-Lev enfakte mâ fî erdı cemiy’an mâ ellefte beyne kulübihim ve lakinnallâhe ellefe beynehüm* innehû azizün hakîm*
6-Bismillâhirrahmânirrahıym* İnnehû min süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahıym*
7-Lâ İlahe illa hû* aleyhi tevekkeltü ve ileyhî metâb*

Bundan önceki yazımız olan Erkeğimin İyi Davranması için Yakarış başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın

https://www.medyumismail.com/ Bağlama Büyüsü Aşk Büyüsü