Sevdiğin kişiyi kendine aşık etme duası

Sevdiğin kişiyi kendine iyi mi aşık edersin sizlere bu mevzuda bazı bilgiler vereceğiz ; Bugün sizlere anlatıcağımız uyguluma bizzat yugulnamış ve başarı göstermiş sonuçlar alınmış kuvvetli bir tılsımdır.Sevdiğinize yapıcağınız bu tılsım için  her hangi bir zamana gerek kalmamıştır. Yanlız yakarış tertipli olarak yedi gün süresince okunması ne olursa olsun gereklidir.1 Hafta süresince günce 1 kez okuyacağınız bu yakarış ile sevdiğiniz şahıs kendinize aşık edebilirsiniz. ( 14 gün okumada ise okumadan sonrasında 40 gün başka bir işlem ya da okuma yapılmaması önerilir.)Tesir şu şekilde olur sevgisi için okunan kişide ilk günler bir bunalım hali meydana gelir, bu iyiye işarettir

Bilhassa bir birlerine kavuşamayan çiftler için oldukça etkili olan bu yakarış ve ayrıntıları için lütfen medyumismail@gmail.com adresinden iletişime geçin.Dünya bir oldukca hoca tarafınca değişik vefk tılsımları ile güçlendirilen bu yakarış ile evli insanları,çiftşerin arasındaki soğukluk gider ve kocanız yeniden size sevgi duymaya başlar.

Kerem Aydın;

“Hakkaten bu duayi tertipli olarak 9 gün süresince okudum ve eski sevgilim asla beklemediğim bir an telefonumdan bana bildiri attı şuan oldukca mutluyum teşşekkür ederim Sizlere ”

Aslıhan Bilgiç;

“Kocam ile aram oldukca fena idi medyum ismail web üstünden bir oldukca şahıs tarafınca duydum ve tecrübe etmek istedim bilmiyorum bir ihtimal yakarış yüzünden kim bilir başka bir şey yüzünden fakat son 1 ay dır asla beklemediğim güzel vakalar oldu oldukca büyük bir sıkıntım vardı onu çözdüm ümit ederim her insana yardımı olur”

Ayşe Zintir;

“Açıkcası oldukca sevdiğim biri var senelerden beri bir tek onu düşünüyorum o başka kızlara bakmış olduğu süre ben kahroluyordum Yakarış ile sevdiğim kişinin bana aşık olcağı saçma gelsede bir ihtimal yakarış yüzünden kim bilir başka bir şeyden şuanda aramızda oldukca iyi şeyler başladı ”

Okunacak yakarış budur;

Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Kalbe ve bedene ve cemia cevariha sevdiğin kişinin adı”. Allahümme sehhirli kalbe sevdiğin kişinin adı” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbesevdiğin kişinin adı” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe sevdiğin kişinin adı bi muhabbeti senin ismin bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirlisevdiğin kişinin adı bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn. Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ kir fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ.

Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Işık sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha sevdiğin kişinin adı”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin adı” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin adı ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbesevdiğin kişinin adı bi muhabbetisenin ismin bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli sevdiğin kişinin adı bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

 

Bundan önceki yazımız olan Aşk Büyüsü Iyi mi Yapılır başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın

Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü Bağlama Büyüsü