Sevdiğinle Aranın Düzelip Sana Bağlanması İçin Etkili Dua

bismillahirrahmanirrahıym
Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in kadiyr.Allahümme rabbe ibrahiyme ve musa ve rabbe ishaka ve ya’kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel’inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel’aserat.tevekkel ya cibriylü ente ve a’vanüke bihakkıl aziyzil cebbaril keriymil vehhabil hahhari allahümme elkı mahabbeti ömer ibni fatma fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı maliki yevmiddiyni ve bihakkıl hayyil kayyümil vahıdil ehad ve tevekkel ya israfiylü ente ve a’vanike ve elki mahabbete ömer ibni fatma fi kalbin ayşe binti zehra bihakkı iyyake na’büdü ve iyyake neste’ıynü ve bi hakkıl melikil muktediril mukaddimel müdi’ül müıydü tevekkel ya rü kıyaiyl ente ve a’vanike velkav mahabbete ömer ibni fatma fi kalbin ayşe binti zehra allahümme inni eselüke bihakkı nebiyyike muhammedin sallallahü teala aleyhi ve selleme ve bihurmeti hazihis süretiş şerifeti en takdı haceti bilütfike ve bifazlike ya allahü ya allahü ya tanrı….

okuduğun kağıdı katlayıp bir gevşenlik içine koy ve boynunda taşı.Ertesi gün yeniden okunacak olursa gene bu kağıda okunacak.

bu yakarma günde 44 kez okunması mümkün. ilk 5 okumakda diyor sevdiğinin aklı seni düşünmeye adım atar.10 a vardığında beyninde zonklamak olur senin düşüncelerin.20 ye vardığında sana karşı anlam ifade etmeyen sevgi besler.sanki acımak şeklinde gözleri seni düşünür. 44 ü tamamladığında sana gönül verir.Okumayı bırakmayın biryerde karşı koyamaz birden bire aşık olmasına kendide kendisine inanamaz gerekirse üst üste hergün okuyun.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın