Sevgilimle Kavuşmak İçin Okunacak Dua

El-vârisü, el-baîsü
Bu adlar öğrenek ve onay manalarını ifade ederler. Cenab-ı Hakk’ın kudretinin eserleri, her şeyi yoktan var edişi, her şeyde bir öteki şey için ilgi bulunuşu ve her şeyin birbirlerine emanet oluşlarının sırları da, bu adların manasında sır olarak bulunmaktadır. Bahsi geçen şeylerin sırrına vakıf olmak isteyen kimselerin de bu isimlerle Cenab-ı Hakk’ı kucak kucak zikretmeleri gerekmektedir. Ek olarak istediğiniz kişiye kavuşmak için okuma yapılabilir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Rate this post
Yorum yapın